"ארץ כנען" או "ארץ ישראל השלמה" - כיצד ניתן להגדיר את המחשבה הציונית-דתית? 
בהשתתפות: ד"ר גדי טאוב, העיתונאי בועז עברון

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: