נוגע במה שאיננו

18.01.12

נוגע במה שאיננו
יצירתם של ראלי מרגלית וברוך ברנר לשיריה של רבקה מרים

עוד בבית אבי חי