מתוך צופים וזוכרים, הקרנה מיוחדת של סרטי אנימציה מתוך הפרויקט פנים. יום. זיכרון של בית אבי חי, בליווי מוזיקלי וסיפורים אישיים.

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: