מזה מאות בשנים, בכל דור ודור, מיישמים חכמי ישראל את חוקי התורה שבכתב ושבעל פה, בהתאמה למציאות המעשית המורכבת והמשתנה. הם העשירו אותנו בספרות ענפה, ובה קובצי חוקים ומאות אלפי שאלות ותשובות. בלימודנו נתמקד בשאלות ציבוריות בתחום היחסים בין האדם לחברו ובין האדם עם סביבתו, במישור המכונה "המשפט העברי". במהלך הסדרה נלמד מקורות ראשוניים (משנה וגמרא, רמב"ם ושולחן ערוך, ושו"ת), וניווכח כיצד האידאות של צדק ויושר מיושמות במגוון נושאים אקטואלים, כגון: הזכות לחיים, הגנה על הפרטיות, הגנת הסביבה, יחסי עובד ומעביד, שוחד, עד מדינה, שיקום העבריין; זאת מתוך תפיסת עולם הרואה באדם יצור אלוקי, ומתוך כך מכוננת את משפטה.

 

נחום רקובר הוא חתן פרס ישראל ופרס א.מ.ת למשפט העברי. לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. מגדולי חוקרי המשפט העברי בדורנו. לאחרונה יצא ספרו "סודו של המשפט העברי" החוקר את הצדק והיושר כערכי-על במשפט העברי.

 

א–ה | 10.10–14.10 | ד–ח בחשוון | 9:00

 

קבוצת הפייסבוק של "סדר בוקר -תכנית הלימוד היומית של בית אבי חי"

 

Untitled-100000000000000

 

Model.Data.ShopItem : 0 8

 

מזה מאות בשנים, בכל דור ודור, מיישמים חכמי ישראל את חוקי התורה שבכתב ושבעל פה, בהתאמה למציאות המעשית המורכבת והמשתנה. הם העשירו אותנו בספרות ענפה, ובה קובצי חוקים ומאות אלפי שאלות ותשובות. בלימודנו נתמקד בשאלות ציבוריות בתחום היחסים בין האדם לחברו ובין האדם עם סביבתו, במישור המכונה "המשפט העברי". במהלך הסדרה נלמד מקורות ראשוניים (משנה וגמרא, רמב"ם ושולחן ערוך, ושו"ת), וניווכח כיצד האידאות של צדק ויושר מיושמות במגוון נושאים אקטואלים, כגון: הזכות לחיים, הגנה על הפרטיות, הגנת הסביבה, יחסי עובד ומעביד, שוחד, עד מדינה, שיקום העבריין; זאת מתוך תפיסת עולם הרואה באדם יצור אלוקי, ומתוך כך מכוננת את משפטה.

 

נחום רקובר הוא חתן פרס ישראל ופרס א.מ.ת למשפט העברי. לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. מגדולי חוקרי המשפט העברי בדורנו. לאחרונה יצא ספרו "סודו של המשפט העברי" החוקר את הצדק והיושר כערכי-על במשפט העברי.

 

א–ה | 10.10–14.10 | ד–ח בחשוון | 9:00

 

קבוצת הפייסבוק של "סדר בוקר -תכנית הלימוד היומית של בית אבי חי"

 

Untitled-100000000000000

 

עוד בבית אבי חי