עמי מצרים: מצרים והמצריים בחזונו של ישעיהו

היחס של הנביא ישעיהו מורכב ומתמיה: מצד אחד הוא מגנה את מצרים ואת מי שנשען על כוחה, אך מן הצד השני הוא צופה שהמצרים יעבדו את אלוהי ישראל ומתאר אותם כ"עם ה'". אנו ננסה להאיר ולהבהיר מורכבות זו על רקע התופעות הפוליטיות בתקופתו של ישעיהו

 

 

 

עוד בבית אבי חי