על ארבעה בנים, עשר מכות ואחד אלוהינו

על הומור ופוליטיקה בהגדה של פסח.

 

 

 

 

צילום: דנה בר סמן טוב.

 

 

 

 

 

עוד בבית אבי חי