על החשמונאים בין מרד למדינה

 המרד החשמונאי נתפס כמעשה הרואי, בעוד המדינה החשמונאית מוצגת לעתים כנסיגה וכהידרדרות מימי המרד. האם הבדל זה משקף מציאות היסטורית?

 

צילום: אילנה שקולניק, מתוך אתר פיקיויקי

עוד בבית אבי חי