מה זו עבודת הלבבות? - מפגש ראשון

על המסורת המיסטית היהודית בימי הביניים במצריים, שראשיתה בחיפושי הדרך של ר' בחיא אבן פקודה האנדלוסי בחיבורו "חובות הלבבות", המשכה בחוג החסידי של מצריים בראשו ר' אברהם בן הרמב"ם, ולאחר מכן במפגשה של מסורת מיסטית זו במאה ה- 16 בצפת עם הזרמים הקבליים מספרד.
מרצה: פרופ' שרה סבירי, חוקרת הסוּפיות, המיסטיקה המוסלמית.

"הסוּפים: אנתולוגיה" בתרגומה ובעריכתה, היא פרי שנים של התעמקות במסורת מיסטית זו.

 

מפגש ראשון: רביעי | טז בסיוון | 19.6 | 20:00
מאנדלוס לפוּסטאט - מ"חובות הלבבות" לחסידי מצרים (המאות ה 11- 13)

 

צילום: באדיבות המשפחה

Model.Data.ShopItem : 0 0

על המסורת המיסטית היהודית בימי הביניים במצריים, שראשיתה בחיפושי הדרך של ר' בחיא אבן פקודה האנדלוסי בחיבורו "חובות הלבבות", המשכה בחוג החסידי של מצריים בראשו ר' אברהם בן הרמב"ם, ולאחר מכן במפגשה של מסורת מיסטית זו במאה ה- 16 בצפת עם הזרמים הקבליים מספרד.
מרצה: פרופ' שרה סבירי, חוקרת הסוּפיות, המיסטיקה המוסלמית.

"הסוּפים: אנתולוגיה" בתרגומה ובעריכתה, היא פרי שנים של התעמקות במסורת מיסטית זו.

 

מפגש ראשון: רביעי | טז בסיוון | 19.6 | 20:00
מאנדלוס לפוּסטאט - מ"חובות הלבבות" לחסידי מצרים (המאות ה 11- 13)

מפגש שני: רביעי | כג בסיוון | 26.6 | 20:00
ממצרים לצפת - מחוגי חסידי מצרים למקובלי צפת (המאות ה 14-16)

 

צילום: באדיבות המשפחה

עוד בבית אבי חי