ראש לחודש - מארבע כנפות תבל | חשוון

מארבע כנפות תבל
קהילות יהודיות ברחבי העולם


אירועי ראש חודש שילוו את שנת תשע"ט ינסו לפתוח צוהר לקהילות יהודיות ברחבי העולם. בכל ראש חודש ניחשף לסיפורים מעניינים, לאירועים היסטוריים או למנהגים ייחודיים של קהילה יהודית אחרת בעולם.

♦ חודש חשוון – חַלַבּ 


פרופ' ירון הראל, המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטת בר אילן, על משפחת (דה) פיג'וטו: המייצגת הקונסולרית של מדינות אירופה בחלב.


מתי פרידמן, עיתונאי ומחבר הספר "תעלומת הכתר", על הגלגולים האחרונים של "כתר ארם צובא" ועל היעלמותו החלקית.
 

מנחה: טל רוזנר


שירה בציבור: גילה חסיד ועוזי רוזנבלט

 

עוד בבית אבי חי