ראש לחודש - מארבע כנפות תבל | ניסן

ראש לחודש - מארבע כנפות תבל
קהילות יהודיות ברחבי העולם


אירועי ראש לחודש שילוו את שנת תשע"ח ינסו לפתוח צוהר לקהילות יהודיות ברחבי העולם.
בכל ראש חודש ניחשף לסיפורים מעניינים, לאירועים היסטוריים או למנהגים ייחודיים של קהילה
יהודית אחרת בעולם.

 

ניסן: קהיר

פרופ' נחם אילן, ראש בית הספר ליהדות בקריה האקדמית אונו – קמפוס ירושלים, על הגניזה הקהירית ועל תרומתה לחקר התרבות היהודית
ד"ר ליאת מגיד מסמינר הקיבוצים, על נשות קהיר בין מלחמות העולם

 

מנחה: טל רוזנר

 

שירה בציבור: גילה חסיד ועוזי רוזנבלט

 


 צילום: פארס נייט, בית הכנסת בן עזרא בקהיר

 



 

 

עוד בבית אבי חי