יוסף הצדיק ואסתר המלכה | יוכי ברנדס

סיפורה של אסתר המלכה נכתב בהשראת סיפורו של יוסף מושל מצרים.
ההשוואה בין שני הסיפורים חושפת דמיון מפתיע גם בין שתי הדמויות עצמן, ולא רק
בגלל היופי יוצא הדופן המשותף לרבים מצאצאי רחל...
על אתגר ההשתנות בימים ההם ובחיינו שלנו.

 

מרצה: הסופרת יוכי ברנדס.
 

עוד בבית אבי חי