פרשה (ארצ)ישראלית | פרשת כי תבוא

מפגש חודשי העוסק בפרשת השבוע דרך מקורות ארצישראלים – מוכרים יותר או פחות – ובו שיחה על נושא מרכזי שעולה ממנה ומתחבר אל המציאות הישראלית העכשויית.

 

עורכת ומנחה: ד"ר גילה וכמן
בהשתתפות: בן העדה השומרונית גיא יהושע, מדריך בקהילה השומרונית ומנהל אתר האינטרנט "שומרונים".
 

עוד בבית אבי חי