פרשה (ארצ)ישראלית 2016

עורכת ומנחה: ד"ר גילה וכמן
בהשתתפות: הרב דוד אייגנר, מכון התורה והארץ

 

עוד בבית אבי חי