סדנת עורכי סדרים

רגע לפני ליל הסדר בואו להכיר מחדש את ההגדה, לשאול שאלות, לקבל השראה ולהבין לעומק את המנהגים ואת התוכן שאנו עוסקים בהם בכל שנה.

פרופ' אביגדור שנאן, חוקר אגדה ומדרש, בשיחה שתעשה סדר בהגדה של פסח: מה טפל ומה עיקר? מה קדום ומה מאוחר? מה בין הא לחמא עניא לחד גדיא? 

הרבָּה פרופ' דליה מרקס, מרצה לתפילות ישראל בהיברו יוניון קולג', בשיחה על ממדים מגדריים בליל הסדר: מחלקן של הנשים ביציאת מצרים, דרך הפטור שניתן להן להסב בסדר הפסח ועד סדרי נשים בימינו.

 

עוד בבית אבי חי