ים ביני ובינך

מיכאל ורחל הם גיבוריה של דרמה היסטורית ספרותית מרתקת. היא, רחל, הידועה מבין השניים – המשוררת שדמותה ושיריה קיבלו ממדים רומנטיים מיתולוגיים בתרבות העברית בארץ ומחוצה לה. הוא, מיכאל, מהנדס חשמל החולם על תיקון העולם באמצעות זרם החילופין. הם נפגשים בטולוז ערב מלחמת העולם הראשונה ומתאהבים, אך ההיסטוריה, האידיאולוגיה וגם העכבות הנפשיות של השניים מפרידים ביניהם.
 

בתוכנית:
דברי פתיחה: מוקי צור

הסופרת נורית גרץ משוחחת עם בלהה בן-אליהו, מכון כרם בירושלים, מכללת דוד ילין 

מוזיקה: רונה קינן

 

 

על דעת עצמה: נורית גרץ מספרת מדוע יצרה רומן על בסיס מכתבי האהבה לרחל המשוררת

עוד בבית אבי חי