שם, שם

קבוצת לימוד שבה הלומדים הינם אמנים ממגוון דיסציפלינות, ביניהם אמנות פלסטית, שירה, כוריאוגרפיה ומחול.
במשך שנים שאלת היחסים של שדה האמנות ועולם התוכן והמסורת היהודית היתה שאלה טעונה ולא פתורה. שאלת ה"לא תעשה לך פסל ומסכה" ונסיבות היסטוריות נוספות הביאו לכך שזירת האמנות הכללית 
מעולם לא היתה משופעת אמנים יהודים שעיקר עיסוקם היה עשיית אמנות. ברמה כללית, עולם התוכן היהודי הקאנוני מעולם לא אצר בתוכו אמנות פלסטית כמשלח יד לגיטימי וחשוב. 

הפרויקט שלנו פועל על מנת לחבר את השיח התרבותי וסצינת האמנות העכשווית עם עולם התוכן היהודי. 
אנו עובדים מתוך לימוד מתמשך והכנה של כחצי שנה הכוללת לימוד משותף בבית מדרש שבועי, שעוסק בנושא לעומק, חוקר אותו מכיוונים שונים, ומכשיר שיח אמנותי מחקרי אודות הנושא. 
הלימוד יעסוק במתודת ה"ציטוט", ובשאלת ההקשר וההסתמכות על העבר בבואנו לומר דבר מה, על כן ה [שם, שם].

אנו שואפים לייצר שיח אמנותי מאפשר, שיאתגר וינכיח שאלות עמוקות בחברה הישראלית, הדתית-חילונית, הימנית- שמאלנית, הציונית- פוסט ציונית. בכל ההקשרים הללו, ובעוד רבים אחרים, שאלת הציטוט והאסמכתא הינה דיאלקטית כפי שהיא מהותית. ברצוננו לעודד יצירה המתכתשת עם סוגיות רלוונטיות, ממש כפי שנעשה שנים ארוכות בבית המדרש.

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי