יותר ממילים - מפגש 2

התרבות הישראלית יצרה במרוצת שנותיה טקסטים שהציתו ויכוחים וטלטלו את הסירה. בכל מפגש בסדרה נעסוק בטקסט אחר שהסעיר את החברה והיכה גלים במציאות ובתרבות הישראלית ונבחן את משמעותו אז והיום. 
עורכים ומנחים: 
ד"ר אלון גן, ראש החוג להיסטוריה במכללת סמינר הקיבוצים ומרצה באוניברסיטת ת"א 
ד"ר חנוך בן פזי, אוניברסיטת בר-אילן ומכללת סמינר הקיבוצים
 
מפגש שני: אם נפתח דף חדש, נפתח הוא בתוכנו
"מול תא הזכוכית" של חיים גורי ועיצוב זיכרון השואה.
התרבות הישראלית יצרה במרוצת שנותיה טקסטים שהציתו ויכוחים וטלטלו את הסירה. בכל מפגש בסדרה נעסוק בטקסט אחר שהסעיר את החברה והיכה גלים במציאות ובתרבות הישראלית ונבחן את משמעותו אז והיום. 
עורכים ומנחים: 
ד"ר אלון גן, ראש החוג להיסטוריה במכללת סמינר הקיבוצים ומרצה באוניברסיטת ת"א 
ד"ר חנוך בן פזי, אוניברסיטת בר-אילן ומכללת סמינר הקיבוצים

עוד בבית אבי חי