פרה שחוטה - הגיבורים

איזהו גיבור? האם יהודים יכולים להיות "גיבורי על"? במה חפף שמשון? ואם שרה היא גיבורת נילי, האם נילי היא גיבורת שרה?

עוד בבית אבי חי