ראש לחודש

בחודש שבו יצאנו מעבדות לחירות נתבונן במושג העבדות בדין היהודי ונשאל על חלקם של היהודים בשעבוד.

מנחה: אבנר הכהן, פסיכולוג קליני

בהשתתפות:

ד"ר אביעד הכהן, משפטן, מכללת "שערי משפט" - על עבדות בדין העברי

פרופ' (אמריטוס) חיים אבני, המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים - על סחר בעבדים ובנשים באמריקה הלטינית ומקומם של יהודים בו

 

שירה בציבור: צליל בירן

הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי.

עוד בבית אבי חי