מדור לדור: ערב עיון לקראת שבועות לקהילת 'סדר בוקר'

כרטיסים אחרונים

"משה קיבלת תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים..." (פרק אבות א, א).

עכשיו תורנו להיות חלק במשחק המסירות הגדול של ההיסטוריה ולהמשיך את המסורת: לקראת חג שבועות בית אבי חי מזמין אתכן ואתכם לערב העיון השנתי של 'סדר בוקר' – תוכנית הלימוד היומית של בית אבי חי. השנה תוקדש ההתכנסות לתהליך המסירה של המורשת התרבותית שלנו. מוזמנים ללמוד, לשיר ולחשוב יחד איתנו על הרעיונות, הערכים, האמונות והסמלים – אלה שירשנו מדורות העבר ואלה שנרצה להוריש לדורות הבאים.


תוכנית יום העיון:
16:00 התכנסות וכיבוד

16:30 פתיחה: פרופ' אביגדור שנאן

16:50 הרצאה: כוחו של סיפור - פרופ' יאיר זקוביץ'

ספר התנ״ך הוא סיפורו של משולש: אלוהי ישראל, עם ישראל וארץ ישראל. בספר ביטויים רבים להדגשת חשיבותו של הסיפור, המשלב את שלוש צלעות המשולש, להעברת המסורת מדור לדור באמצעות סיפורי התולדות. העברת הסיפור היא תנאי לשימורה של האמונה ולשמירת המצוות. קטיעת השלשלת מובילה לאסון ולחורבן. בהרצאה נמחיש את חשיבות הסיפור כפי שהיא באה לידי ביטוי בסוגות ספרותיות מגוונות, כחוק, סיפור ומזמור.
יאיר זקוביץ הוא פרופסור אמריטוס בחוג למקרא, באוניברסיטה העברית בירושלים וחתן פרס ישראל לחקר המקרא לשנת תשפ"א. ספרו האחרון "התנ"ך: מהפכת אלוהים" ראה לאור בהוצאת מאגנס (2019)

17:50: סדר לימוד בשולחנות עגולים עם מנחי בית אבי חי. נושא הלימוד: פרקי אבות

18:50 הרצאה: מכהונה לחכמה: חידתה של מסכת אבות – פרופ' ורד נעם

מסכת אבות היא חידה. היא חריגה בכל שישה סדרי משנה, הן באופיה והן בהיסטוריית ההתקבלות שלה. יש בה גם צירוף מפתיע של שתי סוגות מנותקות – שושלת מסירה ופתגמי חכמה. מה ביקשו חכמינו להשיג בחיבור הזה? מדוע קבעו אותו בליבו של קובץ הלכתי? פתרון אפשרי לחידה טמון בספרות בית שני, שקדמה למסכת אבות ושימשה לה השראה ואתגר גם יחד.

פרופ' ורד נעם מלמדת בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל-אביב. מחקריה עוסקים בספרות חז"ל ובספרות הבית השני. כלת פרס ישראל לשנת תש"ף.

19:50 ארוחת ערב

20:30 מופע: שתלתם ניגונים - משפחת לחמיש במופע שירה ופיוט הנטוע בשורשים המשפחתיים והלאומיים, היהודיים והישראליים, ממזרח וממערב. שירי ארץ ישראל ופיוטי השתוקקות אליה, מאב ואם לבתם.

חיים וליאוני לחמיש - שירה | יהלה לחמיש - שירה, גיטרה וכלי הקשה | יערה בארי - קמנצ׳ה

Model.Data.ShopItem : 0 0

עוד בבית אבי חי