עננו

מחזורי תפילה אישיים ליום הכיפורים.
לקראת יום הכיפורים מגישים יוצרים ומבצעים מתחומים שונים מחזור תפילה אישי: פיוטים ותפילות ממסורות שונות בשילוב שירה עברית חדשה.

משתתפים:
ר' יהודה עובדיה פתיה – חזן ופייטן, סולן אנסמבל היונה, יחד עם נגן הנאי איתמר שחר
אורנה זכאי - זמרת העוסקת בשירה עתיקה ופיוט, יחד עם נגן הקאנון והעוד אלעד גבאי
ערן צור
- זמר ויוצר עכשווי, יחד עם הצ'לן יובל מסנר

ניהול אמנותי: יאיר הראל, ייעוץ תוכן: חנה פתיה

במסגרת אירועי 'אור צח ופשוט' בשיתוף אתר 'הזמנה לפיוט'

Untitled

עוד בבית אבי חי