כופרים וכפירה בספרות חז"ל

פרופ' מיכל בר-אשר סיגל

עוד בנושא