מצוות כיבוד הורים בספרות הרבנית - קריאה מכאן ועכשיו

סדרת בוקר

מצוות כיבוד הורים בספרות הרבנית - קריאה מכאן ועכשיו
סדרת בוקר עם ד"ר חנה פנחסי
מהו "כבוד"? מה תפקידו בכינון משפחה, דת וחברה? ומה בין כיבוד אב לכיבוד אם?

במהלך הסדרה נברר סוגיות אלו תוך כדי עיון בנושא כיבוד הורים הן במקורות הקלאסיים של חז"ל הן במעט מקורות מאוחרים ומודרניים. מתוך דיון זה יתחדד קולם של חז"ל, ויתבהרו מחשבות על אודות כיבוד הורים בעת הזאת, מה נשתנה ומה ראוי. 

 

ד"ר חנה פנחסי היא חוקרת במכון הרטמן וכותבת על נושאים שעל סדר היום היהודי-ישראלי. הדוקטורט שלה מציע פרשנות למדרש איכה רבה במבט מגדרי.

עוד בנושא