ירושלים - שלוש קינות ושני שירים של תקווה ושיבה

עוד בנושא