ברית, מילה

ברית, מילה

שלושה טקסטים קנוניים של הציונות נבחנים באופן ביקורתי - תהליך עיצובם, משמעותם, ומיקומם באתוס הישראלי היום.

מנחה: אבי כצמן

אירועים שהתקיימו

עוד בנושא