ספרים נשכחים

ספרים נשכחים
הספרות החיצונית בין המקרא למשנה

בתקופת הבית השני נכתבה ספרות יהודית נרחבת, מגוונת ומרתקת שלא מצאה את מקומה בקבצים הקאנוניים של המקרא או של ספרות חז"ל, ורק חלקים ממנה הגיעו לידינו. בין הספרים חיבורים בעלי אופי רעיוני-פילוסופי, חיבורים היסטוריים, הלכתיים ופולמוסיים וחיבורים שחבויים בהם ניצניה של ספרות הפרשנות והמדרש.

מרצה: פרופ' חננאל מאק – חוקר מדרש ואגדה, אוניברסיטת בר אילן

עוד בנושא