בין שמים וארץ: אליהו הנביא מן המקרא לספרות חז"ל

פרופ' עדיאל קדרי

עוד בנושא