מסע באי המטמון

פרופ' נועם מזרחי

אסופת הנבואות הקרויה על שם זכריה נחלקת לשני חלקים. רבים יודעים כי בפרקים א–ח קובצו נבואותיו של זכריה בן עידו, נביא מאוחר מתקופת שיבת ציון, אך פחות ידועה העובדה שפרקים ט–יד כוללים אוסף מגוון וסבוך של נבואות שמחברן עלום שם. באוצר נבואות נידח זה רב הנסתר על הגלוי, ויש מחלוקת פרשנית ומחקרית כמעט על כל דבר ועניין שנזכר בהן. הסדרה עוסקת בנבואות אלו ובמקורות רלוונטיים מן המקרא והמזרח הקדום, ומנסה להתמודד עם האתגרים הפרשניים שהן מעמידות, החל בתיחום היחידות הנבואיות, עבור בשרטוט המהלך הספרותי, המסרים הרעיוניים והתפתחות הנוסח של כל נבואה, וכלה בזיהוי רקען ההיסטורי. פרופ' נועם מזרחי, מן החוג למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים, מתמחה במחקר פילולוגי של ספרות המקרא ומגילות מדבר יהודה, ובייחוד בספרות הנבואה ובשירה העברית הקדומה. ספרו הראשון, "Witnessing a Prophetic Text in the Making" (ברלין 2017), עקב אחר גלגוליה של נבואת מפתח בספר ירמיה ויוזכר בסדרה. ספרו השני, "פשר חבקוק" (בדפוס) הוא פירוש חדש ונגיש לאחת המגילות החשובות שנמצאו במערות קומראן

עוד בנושא