הכיוון מזרח

06.07.11

פרלמנט הצעירים של דימונה ארגן ערב הקראת שירה מזרחית. האם זו שירת מחאה? שירה של יוצרים מזרחיים? או שירה שמשקפת תרבות ערבית? אפשר להמשיך להתווכח על ההגדרות, אבל על דבר אחד כבר אי אפשר לחלוק - יש תרבות בדימונה. והיא בועטת