בשם המחאה

25.01.12

מהפנתרים השחורים עד מאהל רוטשילד – המחאות הציבוריות הופכות רגעים ודמויות לסמלי תרבות ולהצהרות חברתיות שרישומם נותר עוד שנים רבות אחרי שפוזרו ההפגנות.
עבודות הצילום המוצגות בתערוכה מתעדות מחאות ציבוריות על הסמלים והרגעים שנצרבו בתודעתנו.

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי