בשם המחאה

25.01.12

מהפנתרים השחורים עד מאהל רוטשילד – המחאות הציבוריות הופכות רגעים ודמויות לסמלי תרבות ולהצהרות חברתיות שרישומם נותר עוד שנים רבות אחרי שפוזרו ההפגנות.
עבודות הצילום המוצגות בתערוכה מתעדות מחאות ציבוריות על הסמלים והרגעים שנצרבו בתודעתנו.

עוד בבית אבי חי