תשובתו של חה"כ אברבוך לגורנישט

30.11.09

פניה נרגשת מגורנישט לח"כ אורבך
==============================
לכבוד  ח"כ איתן אורבך נ"י

מכובדי (עאלק),

כמי שמכירך משך שנים לא מעטות, עוד בימים בהם היית שחיין רקק במקווה ישראל, יש לי העונג המפוקפק לפנות אליך בדרישה נחרצת לסיוע. אמנם ככל מזרוחניק, אתה מרוחק מעולמה של תורה קי"ט פרסא, בכל זאת חשבתי שניתן להפיק אפילו ממך מעט תועלת, הרי אפילו מברי מינן ניתן לחלץ איזה מנדט בקלפי.

בעניין זה אני מקווה כי לא יזכר לי החלק שנטלתי בהדחתך מערוץ היהדות של אתר וואינעט. אני מבין כי מאז התדרדרת מדחי אל דחי, ירדת מנכסיך וסופך שמאיגרא רמה של הבריכה האולימפית בפלעטבוש הגעת לבירה עמיקתא במזנון הכנסת שאין בה אפילו %ג' אלכוהול. בכל מקרה, היות וכל עוד הנר דולק אפשר לתקן, אני תובע כי תסייע בתיקון העניינים הבאים:

א.      הפרדה מלאה בשירות לכספומטים.*

 

ב.      חקיקה בעניין הכרתה של מדינת ישראל ימ"ש בשפה הארמית כשפה רשמית. במסגרת זו ייכתבו כל שלטי מע"צ גם בארמית, דוחו"ת החניה בארמית ואף שיריו של שלמה ארצי יתורגמו לארמית. לדוגמא מעתה יהיה "גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת" ל"ההוא גברא דאזל מן גזוזטרא וגו' ". זאת כדי להתחשב בקהל העצום והקדוש של דוברי הארמית בארה"ק.

ג.       קידום החקיקה שתכריז על בני ברק כשמורת טבע ביוספרית ייחודית מטעם אונסק"ו.

ד.      תמיכה בלתי מסוייגת של מפלגת הבית היהודי במועמדותי כנציג הזרם "החרדי- הגמור" למשרת הרב הראשי לירושלים, תחת הסלוגען "רק ר' גורנישט, יטריף את ירושלים".

 בברכת יופיך לנשי,

 גורנישט

ראש מוסדות "אוטו-געזוגט" לבדיקת רכב מהדרין ונשיא ישיבת סלבודקא-אבסולוט

רח' קברות התאווה 8

קרית נטויז'ניץ תובב"א. 

 
* "הפרדה" קרי: שעות נפרדות לספרדים ולאשכנזים.

===============================
תשובת ח"כ אברבוך:
===============================

לכב'

מר גורנישט

ראש מוסדות אוטו גזוענט

 

 

א.נ.

הנדון: מכתבך מתאריך כלשהו

 

במענה למכתבך ובהתעלם מההכפשות הפרועות וההשמצות המבוססות שכללת במכתבך, ובהתחשב בעובדה שאם פעם אני אפגוש אותך ברחוב לא יהיה לך טוב, ובהסתמך על כך שרבים מאמינים כי אותו גורנישט ריקא הוא לא אחר מאשר אני בכבודי ובעצמי, ומבלי לוותר על כל זכות על פי כל דין לתבוע שיפוי על כל נזק שייגרם ו/או ייגרם לי בשל מכתב ו/או תשובה זו או/ו אלו, הנה התייחסותי לבקשותיך.

 

א.      הפרדה לפי עדות בכספומטים. בעקבות הצלחת ההפרדה בכספומטים בין גברים ונשים ראוי להחיל את ההרחבה גם להפרדה בין אשכנזים לספרדים. אשכנזים יופנו לכספומטים של שטרות מעל 100 ₪ וספרדים לכספומטים של כסף קטן או כאלו המנפיקים רק פתקאות: "זמנית אין באפשרותך למשוך בשל חריגה". המחוקק יתגבר על הבעיה הטכנית של זיהוי ואבחנה בין העדות ולפיכך יוכשרו סלקטורים ממועדונים כדי שיוכלו להפנות את האזרחים לכספומט המתאים. במקרה של בן לנישואי תערובת, ה' ירחם, יקבע מוצא האב את עדתו של האזרח על פי חוק "מזרחי הוא מי שנולד לאב מזרחי או ששוכנז כהלכה". ביישובים חרדים, ההפרדה העדתית תחול כבר בבית הספר ותיאכף בקפדנות כמקובל.

ב.      הכרה בשפה הארמית כשפה רשמית. חוק כהאי לישנא התש"ע . סוגיא זו – לאו מילתא זוטרתא היא. אף שאין נפקא מינה בין ארמית לעברית, כולי עלמא לא פליגי שההווא אמינא להכיר בארמית – נכונה היא, ודינא דמלכותא דינה ברזילי אפילו אם יבוא איזה איפכא מסתברא ויתנגד מסתמא.

ג.       בני ברק כשמורת טבע ביוספירית. מתנגד, מסיבות קואליציונית. וד"ל.

ד.      תמיכה במועמדותך כרב מטעם זרם החרדי-גמור. העניין יובא בפני הסיעה בישיבתה הקרובה, ישיבת "סמוך ונראה". בחירתו של רב מזרם החרדי הגמור עלולה להפר איזונים אחדים, שכן גם רבנים מזרמי המפד"ל, החרד"ל והדרדל מעוניינים בתפקיד. הזרם החרדי הגמור מפריד מטעמי צניעות בין כרוב לכרובית וצנון לצנונית במקרר, החרדי הגמור מתנגד לגיוס לחומרא, והחומרות הנ"ל עלולות אכן להטריף את ירושלים. אף כי אני מוקיר את כבודו ואפילו אוחז בספרייתי  במקצת ספריו (ספרך עב הכרס "שמירת שבאב כהלכתה" מחזיק כבר שנים את אוסף המפיות של בתי), חוששני שהסיכויים אינם רבים. עם זאת, כיוון שלאחרונה צויינתי בשער בת רבים כאחד משלושת הח"כים הישרים ביותר, אסתפק בתשלום סמלי תמורת תמיכתי בכבודו ואני מניח שתרומה זו לישיבתי, ישיבת "צדקה לאני", תקל עליי למצוא נימוקים לתמיכתי בכבודו.

ה.      חיילך לאורייתא.

 

        ב ב ר כ ה ,

                                                           

                                                                                         ח"כ אורי אורבך

 

 

ח"כ אורי אורבך, הכנסת ירושלים 91950. טל': 02-6408167/8, פקס: 02-6496541. uorbach@knesset.gov.il

הודעה נערכה ע'י מנהל בתאריך: 30/11/09

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי