מכתב הפניה של אחי גורנישט לח"כ אברבוך

30.11.09לא יודעת, אני לא הייתי תומכת בו

עוד בבית אבי חי