מכתב הפניה של אחי גורנישט לח"כ אברבוך

30.11.09לא יודעת, אני לא הייתי תומכת בו

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי