במדבר ג

31.05.10

בכל מקרה, אם אתם חושבים שמישהו נבהל מהסיפור הזה של הסקילה, אתם טועים. פרק אחר מגיע בחור בשם קורח. ההורים רצו כנראה שיהיה עשיר. הם הכירו את הביטוי "עשיר כקורח" ולמרות שאני לא מאמינה בדברים האלה, שהשם עושה את הבנאדם, במקרה הצליח להם.

בקיצור הבן אדם החליט שגם הוא רוצה להיות כהן ולא רק הבנים של אהרון. נכון חוצפן? זה כמו שמישהו יבוא לחברת חשמל וישאל למה הם מקבלים לחברה רק קרובי משפחה של עובדים בחברה.ובאמת לחברת החשמל של ימי קדם קיבלו רק את הבנים של אהרון.

קורח התרגז. זה הפריע לו לעשות עסקים, שכל הדירקטוריון של אוהל מועד מורכב מאותה חמולה.הוא פנה לאחראי על ההגבלים העסקיים, רק מה, באותו זמן זה היה אלוהים. נו, ככה אפשר לעשות עסקים של שוק חפשי? הרי ברור שאלוהים יפעל כהרגלו על פי אינטרסים זרים ולא לטובת הכלכלה החפשית של בני ישראל.

עוד בבית אבי חי