עשרת הדברות

14.04.10

עשרת הדברות התגלו כלא ישימות. הן מסובכות מדי לביצוע, ובכלל, מיושנות מאוד ודורשות שינוי מיידי.
אני סבורה כי הדברות הישנות אינן משקפות עוד את עיקרי האמונה של עם ישראל. אי לכך, החלטתי להמיר את הקובץ הישן בקובץ חוקים מעודכן. הנה הוא לפניכם:

‏א. אנוכי הממון אלוהיך, לא יהיו לך אלוהים אחרים על פני. לא תעשה לך תואר במדעי הרוח וכל תעודה לא תניח לסטודנט למקרא, ספרות או פילוסופיה אשר בשמיים ממעל ואשר במים מתחת לארץ לחלוף על פניך מבלי לתשאלו: "אבל מה עושם עם זה?" כי אני הממון, אל קנא, פוקד שכר מינימום על שילשים ועל ריבעים לשונאי, ועושה גובות לאלפים לאוהבי ולשומרי אג"חי.
 
‏ב. לא תיסע לנתניה לשווא, כי לא ינקה אלוהיך את השב ללא מחצית מאיקיאה בבגאז.

ג. זכור את יום השבת במלון. ששת ימים תרדוף אחר הכסף וביום השביעי תבזבזהו על אקסטרות, למען יעבדון בפרך מלצריך, חדרניותיך, טבחיך והמאבטח איגור אשר בשעריך.

ד. כבד את אביך ואת אמך, את אחיך ובני דודיך במינויים פוליטיים למען יאריכון ימיך בקדנציה.

ה. לא תשכח.
‏ו. לא תסלח.
‏ז. לא תחשוב!
‏ח. לא תרצח. (אלא אם כן מדובר בערבי. או במוסר. או רודף. או הומו. או...) 
‏ט. לא תקבל ליישובך אנשים שאינם נראים וחושבים כמוך.
‏י. לא תשדך רווקה מעל גיל 25.

מכאן ואילך תהיינה עשרת הדברות גזירות שהציבור יכול לעמוד בהן בקלות. ממילא איננו מתכוונים למה שכתוב במקור, אז מה זה כבר משנה?לפרק הבא

לפרק הקודם


עוד בבית אבי חי