בדרך לירושלים - קווים לדמותו של חג הסיגד

"ירושלים סימלה בשבילנו גן עדן": המסע של הסיגד מאתיופיה לישראל