פנים.יום.זיכרון - מערכי שיעור

18.04.19

 

 

לפרויקט פנים. יום. זיכרון, שמבקש להחיות שברי זיכרונות מחיים שנגדעו, יש היבטים חשובים שיכולים להירתם גם למטרות של למידה והרחבת התובנות על משמעות יום הזיכרון ומושג הזיכרון בכלל, הפער בין כאב ואובדן פרטי ללאומי, מוות והחלל האדיר שנפער אחריו, ונושאים נוספים שעשויים להתקשר לתחום זה.

 

משום שמדובר בנושא רגיש ורגשי עבור אנשים רבים, כדאי לנתב את ההנחיה בצורה זהירה ולשים לב במיוחד להימנעות משיח תוקפני או פסקני במהלך הדיונים. המערכים מכילים קטעים רבים ולכן רצוי לתכנן מראש את תהליך המסירה לפי היכרות עם הקבוצה ולברור את הקטעים לפי ניהול הזמן הרצוי תוך שמירה על הרצף הרעיוני של הלמידה.

 

 

מערכי שיעור להורדה 2020 >>
 

מקום: מערך שיעור בעקבות הסרט "בליבה חומה"

בית: מערך שיעור בעקבות הסרט "שימלא"

למלא את החלל - בעקבות הסרט "מחפש אותם" 

"רסיסי חלום"

זיכרון אישי וזיכרון קולקטיבי - בעקבות הסרטים "זיכרון ילדות" ו"העליה"

לספר כדי לזכור - בעקבות הסרטים "יום הולדת" ו"גל רחוק"

של מי החלל הזה? בעקבות הסרט בליבה חומה -  מערך למכינות.


איזון בין ערכים - בעקבות הסרט "הפילדמרשל"


 

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי