במחשבה תחילה - קורסים

06.08.18

 

סמסטר שני:6/1-24/2 - זוגיות בכל העולמות

 

10:00- 11:15 רצועה ראשונה- ד"ר רועי הורן, חוקר מחשבת ישראל:

 

"לכה דודי לקראת כלה" - חגיגת השבת השמיימית: קריאה בכתבי מקובלים אודות השבת

בסדרה זו נלמד על המהפכה שחוללה הקבלה בהבנת יום המנוחה השבועי שלנו. לדעת המקובלים, זהו יום אנו מצטרפים לחגיגה שמיימית, המזמינה את האדם ובת/בן זוגו לחוות טרנספומרציה בחייו האישיים. נלמד מבוא קצר לקבלה מבחינה רעיונית והסטורית, נקרא כתבים מרתקים ומפתיעים בעומקם אודות הרפיה, זוגיות וחופש. ונלמד על לידתה של קבלת השבת. דגש מיוחד יינתן להתעמקות ביצירת המופת "לכה דודי",  הטומן בחובו מסרים נסתרים.

 

11:45- 13:00 רצועה שנייה-  הסופרת אמונה אלון:

 

שמיים וארץ, איש ואישה - עיון בסיפורים תלמודיים.

מאימתי מברכין על הגשמים - משייצא חתן לקראת כלה" (ברכות, נט:).

מתוך קריאת סיפוריהם של חכמים ונשותיהם החכמות, ושל זוגות באשר הם, נחקור את חידת הנישואין וננסה להבין מה זאת אהבה; האם תיתכן הבנה מלאה בין בני זוג; ומדוע גם ירידת גשמי ברכה מתוארת, כמו השבת, כמפגש של חתן עם כלתו.
 

-----

 

סמסטר שלישי:17/3-19/5 - הולדת העצמי

 

10:00- 11:15 רצועה ראשונה-  ד"ר רועי הורן, חוקר מחשבת ישראל:

 

מן הבעל שם טוב ועד פרויד ויונג - שורשיה החסידיים של הפסיכואנליזה

בסדרה זו נלמד על סוגיות יסוד של הפסיכואנליזה, שיש להם יסודות עמוקים בהגותם של אבות החסידות. נלמד אודות סוגיית העלאת מחשבות זרות, שלימים הפכה לשיטת האסוציאציות החופשיות; על תשומת הלב לחלומות ודרכי פענוחם; העבודה הנפשית עם 'הצללים'; על תורת שתי הנפשות של חב"ד וגלגוליה למודלים של פרויד; על הלא מודע הקולטיבי ודרכי הצגתו בחסידות ועוד. כמו כן נלמד על שורשיו היהודיים (המודחקים) של פרויד ונשאל מדוע יונג טען שכל מה שהוא מלמד כבר טמון אצל המגיד ממזריטש.

 

11:45- 13:00 רצועה שנייה- פרופסור אבינועם רוזנק, מרצה בכיר באוניברסיטה העברית ועמית מחקר במכון ון ליר בירושלים:

 

הפנייה אל האדם והאני במחשבה הפילוסופית הכללית והיהודית

במפגשים אלה נטעם טעימות פילוסופיות והגותיות ונראה מה קרה לתפיסת האדם את עצמו. נתחיל בפילוסופיה הקלסית וניגע במחשבה הקבלית ובמקומו של האדם בה; נתוודע למהפכה של העת החדשה סביב האדם ונכיר את המהפכה החסידית. האדם הלך ותפס יותר ויותר מקום והפך למדד העולם, ההלכה והכלי לביטויו של האלוהים. על בסיס מהלך זה נוצרה המהפכה המשפטית, ההלכתית, הפמיניסטית והפרשנית. ואז גם הגיעה המהפכה הטכנולוגית (שאינה בלתי קשורה) וטרפה את הקלפים. לאן כל זה הולך? בואו למסע אינטלקטואלי משותף המתחקה אחר עצמנו ומקומנו.

 

לפרטים נוספים ולהרשמה:
רכזת בית מדרש |  bokeravichai@gmail.com
קופות בית אבי חי | 02-6215900

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי