שיר לחג - מודה אני

רבקה זוהר ולירון לב מבצעים את "מודה אני" בפסטיבל הפיוט האחרון

עוד בבית אבי חי