אהבה זה קיטש

ושוב היא מדברת לעצמה, על הגבר שאיתו התחתנה. כתב: דויד פרץ, אייר: שלומי צ'רקהModel.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי