אהבה זה קיטש

ושוב היא מדברת לעצמה, על הגבר שאיתו התחתנה. כתב: דויד פרץ, אייר: שלומי צ'רקהעוד בבית אבי חי