מסע עולמי

רציתי לקחת אותך איתי. כתבה: ורד קלפטר, איירה: שירי אשד שחר

עוד בבית אבי חי