סטטוסים ב' ו-ג'

מדוע אמנות חשובה? כתב: גלעד כהנא, אייר: שלומי צ'רקהעוד בבית אבי חי