זה עם הכלב

"רק חיפשתי מישהו שמבין את תחושותיי". כתב: ברק גביזון, איירה: אורה שוורץעוד בבית אבי חי