זה עם הכלב

שלומי צ'רקה
09.03.14

"רק חיפשתי מישהו שמבין את תחושותיי". כתב: ברק גביזון, איירה: אורה שוורץעוד בבית אבי חי