הקיטור שוצף בתוכי

ואני מתפוצץ לרסיסים. כתב: דיוויד ברוזה, אייר: שלומי צ'רקהעוד בבית אבי חי