לך עד הסוף

כי לכולם יש דרכים לגרום לך לשלם. כתב: עמיר רוסיאנו (ג'נגו), אייר: שלומי צ'רקה

עוד בבית אבי חי