הייתי כאן

"...כבר עשרות פעמים, אבל רק בראשי". כתב: שי גבסו, אייר: אהד שמרעוד בבית אבי חי