הייתי כאן

"...כבר עשרות פעמים, אבל רק בראשי". כתב: שי גבסו, אייר: אהד שמרModel.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי