סלף טייטלד

להתחיל מאיפה שמתחילים - כלומר, לא בהתחלה. כתב: עמיחי לוי, אייר: שלומי צ'רקה
Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי