היצור

הוא הולך לחפש עוד כמוהו. כתב: מוטי ביקובסקי, אייר: אלון בורודהModel.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי