המלכה נהרגה

אפינו ביחד עוגיות שוקולד, כשפתאום... כתב: שי נובלמן, אייר: שלומי צ'רקהעוד בבית אבי חי