אהבה ישנה בדירה החדשה

מעבירים דירה! כתב: רפי פרסקי, אייר: יובל רוביצ'קעוד בבית אבי חי