מנגינה של אלול

רוח ערב קר נושב על לחיי: כתב: יוני גנוט, אייר: מנחם הלברשטט


טקסט תיאור תמונה כאן

עוד בבית אבי חי